Go to webshop
Let's go....webshop

StoreT er en virksomhed som støtter op omkring de 10. Global Compact principper:

Menneskerettigheder

Princip 1.Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og
Princip 2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
Princip 4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
Princip 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
Princip 6. eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

Princip 7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
Princip 8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
Princip 9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Anti-korruption

Princip 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Venlig hilsen

StoreT


Kontakt StoreT

CVR: 32813259